اپلیکیشن WinZip: استخراج و ساخت فایل های فشرده در اندروید – زوم اپ

اپلیکیشن WinZip: استخراج و ساخت فایل های فشرده در اندروید – زوم اپ
اپلیکیشن WinZip: استخراج و ساخت فایل های فشرده در اندروید - زوم اپ

WinZip اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید فایل‌های فشرده را در گوشی خود بسازید و استخراج کنید.

اپلیکیشن WinZip: استخراج و ساخت فایل های فشرده در اندروید – زوم اپ

(image)

WinZip اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید فایل‌های فشرده را در گوشی خود بسازید و استخراج کنید.

اپلیکیشن WinZip: استخراج و ساخت فایل های فشرده در اندروید – زوم اپ

ورزش و زندگی