اپلیکیشن Talk it: آشنایی با تلفظ صحیح کلمات انگلیسی – ‌زوم اپ

اپلیکیشن Talk it: آشنایی با تلفظ صحیح کلمات انگلیسی – ‌زوم اپ
اپلیکیشن Talk it: آشنایی با تلفظ صحیح کلمات انگلیسی - ‌زوم اپ

Talk it اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که در زمینه‌ی تلفظ صحیح کلمات کاربرد دارد و به شما در آشنایی با نحوه‌ی درست خوانش لغات کمک می‌کند.

اپلیکیشن Talk it: آشنایی با تلفظ صحیح کلمات انگلیسی – ‌زوم اپ

(image)

Talk it اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که در زمینه‌ی تلفظ صحیح کلمات کاربرد دارد و به شما در آشنایی با نحوه‌ی درست خوانش لغات کمک می‌کند.

اپلیکیشن Talk it: آشنایی با تلفظ صحیح کلمات انگلیسی – ‌زوم اپ