اپلیکیشن Profile Manager: ساخت و تغییر پروفایل های مختلف در اندروید – زوم اپ

اپلیکیشن Profile Manager: ساخت و تغییر پروفایل های مختلف در اندروید – زوم اپ
اپلیکیشن Profile Manager: ساخت و تغییر پروفایل های مختلف در اندروید - زوم اپ

Profile Manager اپلیکیشنی برای ساخت پروفایل‌های مختلف در اندروید است و به کمک آن می‌توانید تنها با یک لمس، تنظیمات بسیاری را تغییر دهید.

اپلیکیشن Profile Manager: ساخت و تغییر پروفایل های مختلف در اندروید – زوم اپ

(image)

Profile Manager اپلیکیشنی برای ساخت پروفایل‌های مختلف در اندروید است و به کمک آن می‌توانید تنها با یک لمس، تنظیمات بسیاری را تغییر دهید.

اپلیکیشن Profile Manager: ساخت و تغییر پروفایل های مختلف در اندروید – زوم اپ