اپلیکیشن Dango: تشخیص هوشمند پیام ها و پیشنهاد استیکر – زوم اپ

اپلیکیشن Dango: تشخیص هوشمند پیام ها و پیشنهاد استیکر – زوم اپ
اپلیکیشن Dango: تشخیص هوشمند پیام ها و پیشنهاد استیکر - زوم اپ

Dango اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید یک آیکون شناور شامل صدها استیکر و اموجی را در هر برنامه‌ای در اختیار داشته باشید.

اپلیکیشن Dango: تشخیص هوشمند پیام ها و پیشنهاد استیکر – زوم اپ

(image)

Dango اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید یک آیکون شناور شامل صدها استیکر و اموجی را در هر برنامه‌ای در اختیار داشته باشید.

اپلیکیشن Dango: تشخیص هوشمند پیام ها و پیشنهاد استیکر – زوم اپ