اپلیکیشن الو گوگل ۱۰ میلیون بار دانلود شد

اپلیکیشن الو گوگل ۱۰ میلیون بار دانلود شد
اپلیکیشن الو گوگل ۱۰ میلیون بار دانلود شد

با گذشت حدود سه ماه از انتشار نسخه‌ی نهایی اپلیکیشن Google Allo، این اپلیکیشن در گوگل‌پلی بیش از ۱۰ میلیون بار دانلود شده است.

اپلیکیشن الو گوگل ۱۰ میلیون بار دانلود شد

(image)

با گذشت حدود سه ماه از انتشار نسخه‌ی نهایی اپلیکیشن Google Allo، این اپلیکیشن در گوگل‌پلی بیش از ۱۰ میلیون بار دانلود شده است.

اپلیکیشن الو گوگل ۱۰ میلیون بار دانلود شد