اپلیکیشن “آموزش مکالمه همراه”: تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری زبان انگلیسی – زوم اپ

اپلیکیشن “آموزش مکالمه همراه”: تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری زبان انگلیسی – زوم اپ
اپلیکیشن

“آموزش مکالمه همراه” اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که با آن می‌توانید مهارت‌های شنیداری و صحبت‌ کردن انگلیسی خود را ارتقا دهید.

اپلیکیشن “آموزش مکالمه همراه”: تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری زبان انگلیسی – زوم اپ

(image)

“آموزش مکالمه همراه” اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که با آن می‌توانید مهارت‌های شنیداری و صحبت‌ کردن انگلیسی خود را ارتقا دهید.

اپلیکیشن “آموزش مکالمه همراه”: تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری زبان انگلیسی – زوم اپ

خبرهای داغ