اولین نگاه بر دموی عنوان Nioh

اولین نگاه بر دموی عنوان Nioh

دموی آلفای عنوان انحصاری Nioh، چندی پیش توسط سازنده ی بازی یعنی Team Ninja بر روی PlayStation 4 منتشر شد و با بازخورد های جالبی در بین گیمر ها همراه بود. این بازی به سبک اکشن نقش آفرینی می باشد و شباهت هایی نیز به سری Dark Souls دارد. مبارزات در این عنوان همانند سری Souls، سخت و نفس گیر می باشند و هر بخش از بازی نیازمند استراتژی خاصی است. در این ویدئو بررسی و نگاه کوتاهی به اولین بخش های دموی این عنوان خواهیم داشت و با این عنوان، بیشتر آشنا خواهیم شد.

57MB

اولین نگاه بر دموی عنوان Nioh

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اولین نگاه بر دموی عنوان Nioh

دموی آلفای عنوان انحصاری Nioh، چندی پیش توسط سازنده ی بازی یعنی Team Ninja بر روی PlayStation 4 منتشر شد و با بازخورد های جالبی در بین گیمر ها همراه بود. این بازی به سبک اکشن نقش آفرینی می باشد و شباهت هایی نیز به سری Dark Souls دارد. مبارزات در این عنوان همانند سری Souls، سخت و نفس گیر می باشند و هر بخش از بازی نیازمند استراتژی خاصی است. در این ویدئو بررسی و نگاه کوتاهی به اولین بخش های دموی این عنوان خواهیم داشت و با این عنوان، بیشتر آشنا خواهیم شد.

57MB

اولین نگاه بر دموی عنوان Nioh

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اولین نگاه بر دموی عنوان Nioh