انتشار اپلیکیشن رسمی TWRP در گوگل پلی

انتشار اپلیکیشن رسمی TWRP در گوگل پلی
انتشار اپلیکیشن رسمی TWRP در گوگل پلی

تیم توسعه‌دهنده‌ی ابزار ریکاوری TWRP، نسخه‌ی رسمی این ابزار را در گوگل‌ پلی منتشر کرد.

انتشار اپلیکیشن رسمی TWRP در گوگل پلی

(image)

تیم توسعه‌دهنده‌ی ابزار ریکاوری TWRP، نسخه‌ی رسمی این ابزار را در گوگل‌ پلی منتشر کرد.

انتشار اپلیکیشن رسمی TWRP در گوگل پلی