انتخاب شهرهای هوشمند ایران؛ نام تهران در لیست وجود ندارد

انتخاب شهرهای هوشمند ایران؛ نام تهران در لیست وجود ندارد
انتخاب شهرهای هوشمند ایران؛ نام تهران در لیست وجود ندارد

در مراسم اختتامیه دومین دوره همایش شهر هوشمند، شهرهای هوشمند ایران در سه دسته جمعیتی مشخص شدند. نکته‌ی جالب این لیست قرار نگرفتن نام تهران به عنوان شهر هوشمند در شاخه‌های این انتخاب است. همراه باشید.

انتخاب شهرهای هوشمند ایران؛ نام تهران در لیست وجود ندارد

(image)

در مراسم اختتامیه دومین دوره همایش شهر هوشمند، شهرهای هوشمند ایران در سه دسته جمعیتی مشخص شدند. نکته‌ی جالب این لیست قرار نگرفتن نام تهران به عنوان شهر هوشمند در شاخه‌های این انتخاب است. همراه باشید.

انتخاب شهرهای هوشمند ایران؛ نام تهران در لیست وجود ندارد

ترانه