امکان بازی کردن شطرنج با دوستان در مسنجر فیسبوک

امکان بازی کردن شطرنج با دوستان در مسنجر فیسبوک


به تازگی در برنامه پیام رسان فیسبوک امکان بازی کردن شطرنج با دوستان فراهم شده است. ادامه…

نفت،آموزش پرورش،دولتی