ال جی جی 6 صفحه بدون حاشیه و قاب پشت شیشه ای خواهد داشت

ال جی جی 6 صفحه بدون حاشیه و قاب پشت شیشه ای خواهد داشت
ال جی جی 6 صفحه بدون حاشیه و قاب پشت شیشه ای خواهد داشت

پرچم‌دار آینده یعنی قرار است در پشت خود از قاب شیشه‌ای بهره ببرد و نمایشگر آن دارای حاشیه بسیار کمی در لبه‌ها باشد.

ال جی جی 6 صفحه بدون حاشیه و قاب پشت شیشه ای خواهد داشت

(image)

پرچم‌دار آینده یعنی قرار است در پشت خود از قاب شیشه‌ای بهره ببرد و نمایشگر آن دارای حاشیه بسیار کمی در لبه‌ها باشد.

ال جی جی 6 صفحه بدون حاشیه و قاب پشت شیشه ای خواهد داشت