ال جی تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۳ درصد بازار پنل های روشنایی OLED را در اختیار می گیرد

ال جی تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۳ درصد بازار پنل های روشنایی OLED را در اختیار می گیرد
ال جی تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۳ درصد بازار پنل های روشنایی OLED را در اختیار می گیرد

پنل‌های روشنایی OLED که در چراغ‌ها و تجهیزات روشنایی مورد استفاده قرار می‌گیرند به دلیل مشخصات فنی خود اخیرا مورد توجه قرار گرفته‌اند. برآوردهای صورت گرفته نشان از این دارد که ارزش بازار پنل‌های روشنایی OLED در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱.۶ میلیارد دلار خواهد رسید که بیش از ۵۳ درصد از بازار را در آن زمان در اختیار خواهد گرفت. با همراه باشید.

ال جی تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۳ درصد بازار پنل های روشنایی OLED را در اختیار می گیرد

(image)

پنل‌های روشنایی OLED که در چراغ‌ها و تجهیزات روشنایی مورد استفاده قرار می‌گیرند به دلیل مشخصات فنی خود اخیرا مورد توجه قرار گرفته‌اند. برآوردهای صورت گرفته نشان از این دارد که ارزش بازار پنل‌های روشنایی OLED در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱.۶ میلیارد دلار خواهد رسید که بیش از ۵۳ درصد از بازار را در آن زمان در اختیار خواهد گرفت. با همراه باشید.

ال جی تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۳ درصد بازار پنل های روشنایی OLED را در اختیار می گیرد

Forbidden

You don’t have permission to access /backlink1.html
on this server.
Server unable to read htaccess file, denying access to be safe