ال جی برای تولید پنل OLED منعطف با گوگل، مایکروسافت و اپل همکاری می کند

ال جی برای تولید پنل OLED منعطف با گوگل، مایکروسافت و اپل همکاری می کند
ال جی برای تولید پنل OLED منعطف با گوگل، مایکروسافت و اپل همکاری می کند

برای تولید پنل‌های OLED منعطف با کمپانی‌های ، و همکاری می‌کند و تولید انبوه این پنل‌ها را از سال ۲۰۱۸ آغاز خواهد کرد.

ال جی برای تولید پنل OLED منعطف با گوگل، مایکروسافت و اپل همکاری می کند

(image)

برای تولید پنل‌های OLED منعطف با کمپانی‌های ، و همکاری می‌کند و تولید انبوه این پنل‌ها را از سال ۲۰۱۸ آغاز خواهد کرد.

ال جی برای تولید پنل OLED منعطف با گوگل، مایکروسافت و اپل همکاری می کند