اطلاعات فنی و تصاویر گلکسی تب 3 سامسونگ فاش شد

اطلاعات فنی و تصاویر گلکسی تب 3 سامسونگ فاش شد
اطلاعات فنی و تصاویر گلکسی تب 3 سامسونگ فاش شد

در آستانه رونمایی رسمی از گلکسی تب 3، مشخصات فنی کامل منتسب به این تبلت در کنار تصاویر جدید و واضح از آن فاش شده است.

اطلاعات فنی و تصاویر گلکسی تب 3 سامسونگ فاش شد

(image)

در آستانه رونمایی رسمی از گلکسی تب 3، مشخصات فنی کامل منتسب به این تبلت در کنار تصاویر جدید و واضح از آن فاش شده است.

اطلاعات فنی و تصاویر گلکسی تب 3 سامسونگ فاش شد