اطلاعات جدیدی از زد تی ای Blade V8 منتشر شد

اطلاعات جدیدی از زد تی ای Blade V8 منتشر شد
اطلاعات جدیدی از زد تی ای Blade V8 منتشر شد

تلفن هوشمند زدتی‌ای Blade V8، اولین محصول کمپانی چینی است که از ترکیب دوربین دوگانه در پشت خود بهره خواهد برد.

اطلاعات جدیدی از زد تی ای Blade V8 منتشر شد

(image)

تلفن هوشمند زدتی‌ای Blade V8، اولین محصول کمپانی چینی است که از ترکیب دوربین دوگانه در پشت خود بهره خواهد برد.

اطلاعات جدیدی از زد تی ای Blade V8 منتشر شد