ارزش سهام اپل به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسید

ارزش سهام اپل به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسید
ارزش سهام اپل به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسید

سهام  به قیمت ۱۲۰ دلار معامله می‌شود که بالاترین میزانی است که این سهام از سال ۲۰۱۵ تاکنون به خود دیده است.

ارزش سهام اپل به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسید

(image)

سهام  به قیمت ۱۲۰ دلار معامله می‌شود که بالاترین میزانی است که این سهام از سال ۲۰۱۵ تاکنون به خود دیده است.

ارزش سهام اپل به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسید