ابداع روشی جدید برای احیای سلول‌ های عصبی آسیب دیده با استفاده از الکتریسیته

ابداع روشی جدید برای احیای سلول‌ های عصبی آسیب دیده با استفاده از الکتریسیته
ابداع روشی جدید برای احیای سلول‌ های عصبی آسیب دیده با استفاده از الکتریسیته

دانشمندان توانسته‌اند با استفاده از روشی جدید و کم‌هزینه، سلول‌ عصبی تولید کنند. آن‌ها امیدوارند این روش به درمان آسیب‌های عصبی بیانجامد.

ابداع روشی جدید برای احیای سلول‌ های عصبی آسیب دیده با استفاده از الکتریسیته

(image)

دانشمندان توانسته‌اند با استفاده از روشی جدید و کم‌هزینه، سلول‌ عصبی تولید کنند. آن‌ها امیدوارند این روش به درمان آسیب‌های عصبی بیانجامد.

ابداع روشی جدید برای احیای سلول‌ های عصبی آسیب دیده با استفاده از الکتریسیته