آیا نام اندروید نوقا برگرفته از یک شیرینی ایرانی است؟

آیا نام اندروید نوقا برگرفته از یک شیرینی ایرانی است؟
آیا نام اندروید نوقا برگرفته از یک شیرینی ایرانی است؟

شب گذشته نام نسخه‌ی بعدی ، نام نسخه‌‌ی بعدی اندروید است، اما به نظر می‌رسد این نسخه از اندروید کام ایرانیان را بسیار بیشتر از توسعه دهندگانش شیرین کرده است، چراکه بسیاری از اخبار منتشر شده در این رابطه، نوقا را یک شیرین سنتی ایرانی خوانده و افتخار این نام را به نام ایرانیان ثبت می‌کنند، در حالی که چنین نیست. با همراه باشید.

آیا نام اندروید نوقا برگرفته از یک شیرینی ایرانی است؟

(image)

شب گذشته نام نسخه‌ی بعدی ، نام نسخه‌‌ی بعدی اندروید است، اما به نظر می‌رسد این نسخه از اندروید کام ایرانیان را بسیار بیشتر از توسعه دهندگانش شیرین کرده است، چراکه بسیاری از اخبار منتشر شده در این رابطه، نوقا را یک شیرین سنتی ایرانی خوانده و افتخار این نام را به نام ایرانیان ثبت می‌کنند، در حالی که چنین نیست. با همراه باشید.

آیا نام اندروید نوقا برگرفته از یک شیرینی ایرانی است؟

خرید vpn پرسرعت جدید

اس ام اس جدید