آیا استرس باعث تغییر رنگ مو می‌شود؟

آیا استرس باعث تغییر رنگ مو می‌شود؟
آیا استرس باعث تغییر رنگ مو می‌شود؟

سفید شدن رنگ مو با افزایش سن در فرد ایجاد می‌شود. اما استرس در این میان چه نقشی بازی می‌کند؟ آیا استرس مداوم می‌تواند باعث تغییر رنگ موی سر افراد شود؟ با همراه باشید.

آیا استرس باعث تغییر رنگ مو می‌شود؟

(image)

سفید شدن رنگ مو با افزایش سن در فرد ایجاد می‌شود. اما استرس در این میان چه نقشی بازی می‌کند؟ آیا استرس مداوم می‌تواند باعث تغییر رنگ موی سر افراد شود؟ با همراه باشید.

آیا استرس باعث تغییر رنگ مو می‌شود؟

بازی