آگهی تبلیغاتی اکسینوس با تأکید بر پشتیبانی از دوربین دوگانه منتشر شد

آگهی تبلیغاتی اکسینوس با تأکید بر پشتیبانی از دوربین دوگانه منتشر شد
آگهی تبلیغاتی اکسینوس با تأکید بر پشتیبانی از دوربین دوگانه منتشر شد

اکانت توییتر سامسونگ اکسینوس، روز گذشته تصویری تبلیغاتی منتشر کرد که نشان‌دهنده‌ی پشتیبانی نسخه‌ی جدید این پردازنده از دوربین دوگانه است.

آگهی تبلیغاتی اکسینوس با تأکید بر پشتیبانی از دوربین دوگانه منتشر شد

(image)

اکانت توییتر سامسونگ اکسینوس، روز گذشته تصویری تبلیغاتی منتشر کرد که نشان‌دهنده‌ی پشتیبانی نسخه‌ی جدید این پردازنده از دوربین دوگانه است.

آگهی تبلیغاتی اکسینوس با تأکید بر پشتیبانی از دوربین دوگانه منتشر شد