آکورا به مالکان NSX اجازه بازدید از مراحل ساخت این خودرو را می‌دهد

آکورا به مالکان NSX اجازه بازدید از مراحل ساخت این خودرو را می‌دهد
آکورا به مالکان NSX اجازه بازدید از مراحل ساخت این خودرو را می‌دهد

آکورا قصد دارد  مالکان خودروی NSX را به واحد تولید آن در ایالت اوهایو دعوت کند. دارندگان این خودرو می‌توانند مراحل ساخت NSX را مشاهده و رانندگی با آن را نیز تجربه کنند.

آکورا به مالکان NSX اجازه بازدید از مراحل ساخت این خودرو را می‌دهد

(image)

آکورا قصد دارد  مالکان خودروی NSX را به واحد تولید آن در ایالت اوهایو دعوت کند. دارندگان این خودرو می‌توانند مراحل ساخت NSX را مشاهده و رانندگی با آن را نیز تجربه کنند.

آکورا به مالکان NSX اجازه بازدید از مراحل ساخت این خودرو را می‌دهد