آپدیت اینستاگرام قابلیت‌های جدید Mention و Boomerang را اضافه کرد

آپدیت اینستاگرام قابلیت‌های جدید Mention و Boomerang را اضافه کرد
آپدیت اینستاگرام قابلیت‌های جدید Mention و Boomerang را اضافه کرد

به‌روزرسانی جدیدی را برای اپلیکیشن خود ارائه کرده که قابلیت Mention و Boomerang را به Stories این سرویس اضافه می‌کند.

آپدیت اینستاگرام قابلیت‌های جدید Mention و Boomerang را اضافه کرد

(image)

به‌روزرسانی جدیدی را برای اپلیکیشن خود ارائه کرده که قابلیت Mention و Boomerang را به Stories این سرویس اضافه می‌کند.

آپدیت اینستاگرام قابلیت‌های جدید Mention و Boomerang را اضافه کرد

دانلود مستقیم تانگو جدید