آپارات از مرز ۷.۵ میلیون نمایش روزانه ویدیو گذشت

آپارات از مرز ۷.۵ میلیون نمایش روزانه ویدیو گذشت
آپارات از مرز ۷.۵ میلیون نمایش روزانه ویدیو گذشت

آپارات سرویس دهنده‌ی ویدیویی ایرانی از مرز میانگین روزانه ۷.۵ میلیون بازدید ویدیو عبور کرد. این آمار در حالی است که تنها حدود ۶ سال از فعالیت این سرویس‌دهنده‌ی ویدیو در کشور می‌گذرد. همراه باشید.

آپارات از مرز ۷.۵ میلیون نمایش روزانه ویدیو گذشت

(image)

آپارات سرویس دهنده‌ی ویدیویی ایرانی از مرز میانگین روزانه ۷.۵ میلیون بازدید ویدیو عبور کرد. این آمار در حالی است که تنها حدود ۶ سال از فعالیت این سرویس‌دهنده‌ی ویدیو در کشور می‌گذرد. همراه باشید.

آپارات از مرز ۷.۵ میلیون نمایش روزانه ویدیو گذشت

قدیر نیوز