آغاز نهمین دوره‌ مسابقه بین‌ المللی «نبرد هوش مصنوعی شریف»

آغاز نهمین دوره‌ مسابقه بین‌ المللی «نبرد هوش مصنوعی شریف»
آغاز نهمین دوره‌ مسابقه بین‌ المللی «نبرد هوش مصنوعی شریف»

مسابقات بین‌المللی «نبرد هوش مصنوعی شریف» در نهمین دوره‌ی خود آغاز به کار کرده است.

آغاز نهمین دوره‌ مسابقه بین‌ المللی «نبرد هوش مصنوعی شریف»

(image)

مسابقات بین‌المللی «نبرد هوش مصنوعی شریف» در نهمین دوره‌ی خود آغاز به کار کرده است.

آغاز نهمین دوره‌ مسابقه بین‌ المللی «نبرد هوش مصنوعی شریف»