آزاد کردن فضای هارد به طور خودکار با Storage Sense ویندوز 10

آزاد کردن فضای هارد به طور خودکار با Storage Sense ویندوز 10
آزاد کردن فضای هارد به طور خودکار با Storage Sense ویندوز 10

بروزرسانی Creators ویندوز 10 -ردستون ۲-  ویژگی کوچک و مفیدی را به ویندوز افزوده است که به طور خودکار به پاک سازی فایل‎های temp و فایل‌هایی که بیش از یک ماه در سطل زباله رایانه شما هستند، می‎پردازد.

آزاد کردن فضای هارد به طور خودکار با Storage Sense ویندوز 10

(image)

بروزرسانی Creators ویندوز 10 -ردستون ۲-  ویژگی کوچک و مفیدی را به ویندوز افزوده است که به طور خودکار به پاک سازی فایل‎های temp و فایل‌هایی که بیش از یک ماه در سطل زباله رایانه شما هستند، می‎پردازد.

آزاد کردن فضای هارد به طور خودکار با Storage Sense ویندوز 10