آتشفشان فعال آلاسکا فوران کرد

آتشفشان فعال آلاسکا فوران کرد

آتشفشان فعال آلاسکا

آتشفشان فعال آلاسکا ، در جزیره دور افتاده آلوتیان، در روز یکشنبه – ۲۷ مارس ۲۰۱۶ – فوران کرد و تا ۲۰ هزار فوتی خود را پر از خاکستر نمود.غرش سهمگین این کوه آتشفشانی، مختل شدن پرواز های هواپیمایی منظقه را در پی داشت. اداره هوانوردی آمریکا ( Federal Aviation Administration )، در روز دوشنبه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آتشفشان فعال آلاسکا فوران کرد

(image)

آتشفشان فعال آلاسکا ، در جزیره دور افتاده آلوتیان، در روز یکشنبه – ۲۷ مارس ۲۰۱۶ – فوران کرد و تا ۲۰ هزار فوتی خود را پر از خاکستر نمود.غرش سهمگین این کوه آتشفشانی، مختل شدن پرواز های هواپیمایی منظقه را در پی داشت. اداره هوانوردی آمریکا ( Federal Aviation Administration )، در روز دوشنبه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آتشفشان فعال آلاسکا فوران کرد

بک لینک